« 1992

Календар

Винена дегустация Пътешествие в света на виното

Пътешествие в света на виното

23.11.2010 - 23.11.2010

Галерия Академия, София
клиент: CIM


Информационен ден - Програма "Учене през целия живот"

Информационен ден ЦРЧР

26.11.2010 - 26.11.2010

София, хотел Родина
клиент: Център за развитие на човешките ресурси


БАИТ ден на информационната сигурност

BAIT ден на информационната сигурност 2010

29.11.2010 - 29.11.2010

София, хотел Шератон
клиент: Българска асоциация по информационни технологии


 

2023 »