« 1992

Календар

Заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Заседание на Комитета за наблюдение на ОП “Околна среда” декември

06.12.2010 - 08.12.2010

Сандански, парк-хотел Пирин
клиент: Министерство на околната среда и водите


Конференция по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони - JESSICA"

Конференция JESSICA МРРБ 2010

08.12.2010 - 08.12.2010

София, хотел Сити
клиент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството


Конференция "Болнични услуги и подходи в общността в модерната психиатрична помощ”

Конференция НЦООЗ психично здраве

10.12.2010 - 11.12.2010

София, хотел Даунтаун
клиент: Национален център по опазване на общественото здраве


Обучение на служители на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управление на ОП РЧР

МТСП Обучение на служители за управление на ОП РЧР

10.12.2010 - 12.12.2010

Трявна, хотел Калина Палас
клиент: Министерство на труда и социалната политика


 

2023 »