« 1992

Календар

Информационен ден по ОПРЧР на тема “Нови перспективи пред деинституционализация и реформа в грижата за децата”

МТСП информационен ден 2011

20.01.2011 - 20.01.2011

София, хотел Хилтън
клиент: Министерство на труда и социалната политика


 

2023 »