« 1992

Календар

Симпозиум "Новости в Европейските препоръки за лечение на сърдечна недостатъчност"

Симпозиум “Новости в Европейските препоръки за лечение на сърдечна недостатъчност”

19.02.2011 - 19.02.2011

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Дружество на кардиолозите в България


Работна среща за Управляващия орган на ОПРР по версия 7 на Процедурния наръчник

Работна среща МРРБ януари 2011

21.02.2011 - 21.02.2011

София, хотел Света София
клиент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството


 

2023 »