« 1992

Календар

Зимно училище за специализанти по кардиология

Зимно училище за специализанти по кардиология

10.03.2011 - 13.03.2011

к.к. Боровец, хотел Самоков
клиент: Дружество на кардиолозите в България


Европейски ден на труда

Европейски ден на труда

12.03.2011 - 12.03.2011

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Агенцията по заетостта, член на мрежата „Европейски услуги за заетост” (EURES)


Международна среща на министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа

SEDM Министерска среща март

15.03.2011 - 17.03.2011

София, резиденция Бояна
клиент: Министерство на отбраната


XII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормоно-заместителна терапия и гинекологична ендоскопия

XII Конгрес по стерилитет 2011

17.03.2011 - 20.03.2011

к.к. Боровец, хотел Самоков
клиент: Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве


Информационен ден „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

Информационно събитие по изпълнението на ОПРР  март 2011

17.03.2011 - 17.03.2011

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството


Заключителна конференция по проект "Социална услуга за качествен живот-фаза 2"

Конференция Агенция социално подпомагане

23.03.2011 - 24.03.2011

София, хотел Родина
клиент: Агенция за социално подпомагане


 

2023 »