« 1992

Календар

VII национална конференция по химия и Международна конференция "Зелени технологии и опазване на природната среда"

VII национална конференция по химия

26.05.2011 - 29.05.2011

София, ХТМУ
клиент: Съюз на химиците в България, Съюз на учените в България и БАН


Научен симпозиум „Новости в лечението на острия коронарен синдром – фокус върху антитромбозната терапия”

Симпозиум ОКС 2011

27.05.2011 - 29.05.2011

Несебър, комплекс Сол Несебър
клиент: Дружество на кардиолозите в България и РГ по остър коронарен синдром


Пролетна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО

Пролетна сесия Парламентарна асамблея на НАТО 2011

27.05.2011 - 30.05.2011

Варна
клиент: Народно събрание на Република България


Обучение на конкретни бенефициенти от МОМН по програми за директно предоставяне на безвъзмедна финансова помощ

Обучение МОМН май 2011

30.05.2011 - 31.05.2011

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Министерство на образованието, младежта и науката


 

2023 »