« 1992

Календар

XXII Международен конгрес за византийски изследвания

XXII Международен конгрес за византийски изследвания

22.08.2011 - 27.08.2011

София, Софийски университет, Ректората
клиент: Асоциацията на византинистите и медиевистите в България


 

2023 »