« 1992

Календар

V Национален симпозиум по интервенционална кардиология

V Национален симпозиум по интервенционална кардиология

07.10.2011 - 09.10.2011

София, Кемпински хотел Зографски
клиент: Българско дружество по интервенционална кардиология


Национална конференция на НЦООЗ

Национална конференция на НЦООЗ

07.10.2011 - 08.10.2011

София, Парк хотел Москва
клиент: Национален център по обществено здраве и анализи


Научен симпозиум - Мерк Сероно „С кардио-метаболитна грижа за вашия пациент”

Симпозиум на Мерк 2011

08.10.2011 - 30.10.2011

България
клиент: Мерк България


Конференция за спецификация на разпределението компютърно подпомагано учение на страните от Югоизточна Европа "SEESIM 12"

Конференция на МО SEESIM

10.10.2011 - 14.10.2011

София, резиденция Бояна
клиент: Министерство на отбраната


Обучение на конкретни бенефициенти по приоритетна ос 6 на ОП "Развитие на човешките ресурси"

Обучение на МТСП по ОПРЧР 2011

11.10.2011 - 12.10.2011

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Министерство на труда и социалната политика


Международна среща на Менса

Международна среща на Менса

13.10.2011 - 17.10.2011

София, Кемпински хотел Зографски
клиент: Менса България


Международна конференция Влажните зони: функциониране, управление и възстановяване

Международна конференция за влажните зони

16.10.2011 - 19.10.2011

Курорт Албена, Варна
клиент: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН


Симпозиум Варна - Ехо 5

Симпозиум Варна Ехо 2011

21.10.2011 - 23.10.2011

Варна, ваканционен клуб Ривиера
клиент: Дружество на кардиолозите в България и Сдружение на специалистите по ехокардиография Варна-Ехо


 

2023 »