« 1992

Календар

Обучение на тема "Естонският модел за обновяване на жилищните сгради"

Обучение на МРРБ 2011

21.11.2011 - 22.11.2011

София, Бест Уестърн Плюс Сити Хотел
клиент: Министерство на регионалното развитие и благоустройство


Втора международна среща за многонационално сътрудничество за гражданско-военна оперативна съвместимост

Втора международна среща за многонационално сътрудничество

21.11.2011 - 22.11.2011

София, Военна Академия
клиент: Министерство на отбраната


Среща по проект „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане в рамките на схема за директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG051PO001-6.2.09 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. ”

среща на АСП

24.11.2011 - 25.11.2011

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Агенция за социално подпомагане


Симпозиум "Новости в лечението на предсърдното мъждене - новите европейски препоръки от 2010 г."

Симпозиум Новости в лечението на предсърдното мъждене

26.11.2011 - 28.11.2011

София, Парк хотел Москва
клиент: ДКБ и БАСПЕ


 

2023 »