« 1992

Календар

XIII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормоно-заместителна терапия и гинекологична ендоскопия

XIII Национален конгрес по стерилитет

08.03.2012 - 11.03.2012

к.к. Боровец, хотел Самоков
клиент: Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве


Зимно училище за специализанти по кардиология

Зимно училище за специализанти по кардиология 2012

15.03.2012 - 18.03.2012

к.к. Боровец, хотел Самоков
клиент: Дружество на кардиолозите в България


Обучително-информационни семинари за мултиплициране на опита от курса по сенсибилизация и обучение на водещи на клубове

обучително-информационни семинари на ДПБЛНА март-април

26.03.2012 - 20.04.2012

България
клиент: Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм


Работна среща с бенефициенти относно актуализираните „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР”

Работна среща на Управляващия орган на ОПРР

29.03.2012 - 30.03.2012

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Министерство на регионалното развитие и благоустройство


 

2023 »