« 1992

Календар

Обучение на тема "Предизвикателствата на новите промени в Закона за обществените поръчки в сила от 26.02.2012 г."

обучение на МТСП за промените в ЗОП

03.04.2012 - 06.04.2012

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Министерство на труда и социалната политика


Курс по ехокардиография

EAE Teaching Course 2012

05.04.2012 - 07.04.2012

София, Интер Експо Център София
клиент: Дружество на кардиолозите в България и Работна група по ехокардиография


Семинар "Подготовка на документация за избор на изпълнител за строителен надзор и строителство при изпълнение на проекти, финансирани по оперативна програма Околна среда 2007-2013"

Семинар на МОСВ

23.04.2012 - 25.04.2012

Пловдив
клиент: Министерство на околната среда и водите


 

2023 »