« 1992

Календар

5-та международна конференция по предприемачество, иновации и регионално развитие

ICEIRD 2012

01.06.2012 - 02.06.2012

София, Софийски университет
клиент: Софийски университет


Семинар на Мерк и Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България

Семинар на Мерк

02.06.2012 - 03.06.2012

Хотел Лилия, Златни пясъци
клиент: Мерк България


Честване на 20 години от приемането на Директивата за хабитатите

Честване по повод Световния ден на околната среда

06.06.2012 - 06.06.2012

Местност Бяла река, Калофер
клиент: Министерство на околната среда и водите


Семинар "Семантични технологии в хуманитаристиката" по проект № D002-111/15.12.2008 "Умна книга"

Семинар “Семантични технологии в хуманитаристиката”

07.06.2012 - 08.06.2012

Созопол, хотел Корал
клиент: Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН


Семинар на МТСП : "Добри практики при изпълнение на проекти и представяне на нови схеми по ОПРЧР"

Семинар на Министерство на труда и социалната политика

08.06.2012 - 09.06.2012

Хотел Хисар, Хисаря
клиент: Министерство на труда и социалната политика


Курс по коронарна физиология със случаи на живо

Курс по коронарна физиология

08.06.2012 - 09.06.2012

Велинград, Балнеокомплекс Свети Спас
клиент: Българско дружество по интервенционална кардиология


Конференция на началниците на отбраната на Балканските страни

Конференция на началниците на отбраната на Балканските страни

12.06.2012 - 14.06.2012

София, резиденция Бояна
клиент: Министерство на отбраната


Семинар на тема: "Разработване на механизми, инструменти и практики в отговор на кризи и извънредни ситуации, използвайки моделирането и симулациите"

Семинар на Министерство на отбраната

26.06.2012 - 27.06.2012

София, хотел Родина
клиент: Министерство на отбраната


Среща на заместник-началниците на отбраната на страните-членки на SEDM

Среща на заместник-началниците на отбраната на страните-членки на SEDM

26.06.2012 - 28.06.2012

София, Резиденция Бояна
клиент: Министерство на отбраната


 

2023 »