« 1992

Календар

Финална координираща конференция на разпределеното компютърно подпомагано учение на страните от Югоизточна Европа SEESIM 12

Финална конференция SEESIM 12

03.07.2012 - 07.07.2012

София
клиент: Министерство на отбраната


Конференция "Ролята на жените в сигурността и отбраната"

Конференция “Ролята на жените в сигурността и отбраната”

09.07.2012 - 11.07.2012

София
клиент: Министерство на отбраната


Международна конференция "Деинституционализация на деца и възрастни с умствени увреждания"

Международна конференция Национална мрежа за децата

17.07.2012 - 18.07.2012

Хотел Принцес, София
клиент: Национална мрежа за децата


 

2023 »