« 1992

Календар

Среща на черноморските страни по проект на Националната мрежа за децата

Среща по проект на Национална мрежа на децата

09.09.2012 - 12.09.2012

София
клиент: Национална Мрежа за Децата


AIMSA 2012 - 15-та международна конференция за изкуствен интелект

AIMSA 2012

13.09.2012 - 15.09.2012

Варна
клиент: БАН - Институт за информационни и комуникационни технологии


XIV Симпозиум по ЯМР спектроскопия и Среща на потребителите на ЯМР спектрална апаратура от фирма „Bruker Biospin” в страните от Централна и Източна Европа (CEUM 2012)

XIV Симпозиум по ЯМР спектроскопия

16.09.2012 - 19.09.2012

Варна, к.к. Златни Пясъци
клиент: Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия


Национална медийна среща: Медии, многообразие и расизъм в спорта

Национална медийна среща: Медии, многообразие и расизъм в спорта

21.09.2012 - 22.09.2012

Хотел Даунтаун, София
клиент: Съюз на българските журналисти


Семинар "Европа на езиковото многообразие"

Семинар “Европа на езиковото многообразие”

25.09.2012 - 25.09.2012

Софийски университет "Климент Охридски"
клиент: СУ "Климент Охридски"


Кръгла маса на Държавна комисия по хазарта

Кръгла маса на Държавна комисия по хазарта

26.09.2012 - 26.09.2012

Хотел Централ Форум
клиент: Държавна комисия по хазарта


Заседание на работна група по ОП Развитие на човешките ресурси

Заседание на работна група по ОП Развитие на човешките ресурси

28.09.2012 - 29.09.2012

Хотел Лион, Боровец
клиент: МТСП


 

2023 »