« 1992

Календар

Официална церемония по връчване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Помощ в дома”, финансирана по ОПРЧР, с бенефициенти 166 общини в РБългария

Официална церемония по връчване на договори

19.11.2012 - 19.11.2012

Хотел Шератон, София
клиент: МТСП


Заключителна национална конференция "Да учим Европа чрез дейност"

Конференция “Да учим Европа чрез дейност”

23.11.2012 - 24.11.2012

София, Хотел Банкя палас
клиент: Софийски университет, Катедра Европеистика


Втори етап на национално пилотно състезание "Знания за Европа"

Национално състезание

24.11.2012 - 25.11.2012

София
клиент: Софийски университет "Климент Охридски", Катедра Европеистика


 

2023 »