« 1992

Календар

II Български бифуркационен курс 2013

II Български бифуркационен курс 2013

18.01.2013 - 19.01.2013

София, Хотел Принцес
клиент: Българско дружество по интервенционална кардиология, Дружество на кардиолозите в България и Европейски Бифуркационен Клуб


Семинар на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"

Семинар на Изпълнителна агенция “Одит на средствата от Европейския съюз”

23.01.2013 - 25.01.2013

Стримон Спа Клуб, Кюстендил
клиент: ИА ОСЕС


Първа учредителна конференция на CMDR

CMDR конференция

29.01.2013 - 30.01.2013

София
клиент: Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия


 

2023 »