« 1992

Календар

Семинар с представители на МОСВ, ГД ОС, JASPERS по теми свързани с ОВОС/ЕО/ОС във връзка с проекти по ОПОС

Семинар на МОСВ

10.03.2013 - 12.03.2013

Хотел Даунтаун
клиент: МОСВ


Иновативни решения за анализ и контрол на минерални и трапезни води и безалкохолни напитки с продуктите на Merck Millipore

Семинар на Мерк

12.03.2013 - 13.03.2013

Парк хотел Санкт Петербург, Пловдив
клиент: Мерк България


Четвърто заседание на работна група за разработване на оперативна програма за околна среда за периода 2014-2020 г.

Четвърто заседание на работна група за разработване на ОПОС 2014-2020 г.

13.03.2013 - 13.03.2013

Хотел София Принцес
клиент: МОСВ


Зимно училище за специализанти по кардиология

Зимно училище кардиология

21.03.2013 - 24.03.2013

Банско
клиент: Дружество на кардиолозите в България


Работна среща на МОСВ

Работна среща на МОСВ

21.03.2013 - 21.03.2013

Хотел София Принцес
клиент: Министерство на околната среда и водите


Научен симпозиум на Мерк Сероно: С кардио-метаболитна грижа за вашия пациент

Научен симпозиум на Мерк Сероно

23.03.2013 - 23.03.2013

Банско
клиент: Мерк Сероно


 

2023 »