« 1992

Календар

Обучение на Изпълнителна агенция Одит на средствата от Европейския съюз

Обучение на ИА ОСЕС

09.05.2013 - 11.05.2013

Боровец
клиент: ИА ОСЕС


Научен симпозиум Новости в антиагрегантната и антикоагулантна терапия

Научен симпозиум кардио терапия

11.05.2013 - 12.05.2013

Парк хотел Москва, София
клиент: Дружество на кардиолозите в България


Мерк Академия Ендокринология - Ехографски обучителен курс

Мерк Академия Ендокринология

17.05.2013 - 19.05.2013

кк Слънчев ден
клиент: Мерк България


Техническа среща и 14-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС

28.05.2013 - 31.05.2013

Хотел Приморец, Бургас
клиент: Министерство на околната среда и водите


Обучение по програма «Укрепване на капацитета на млекопроизводителите и млекопреработвателите»

Обучение на млекопроизводители

29.05.2013 - 31.05.2013

Трън
клиент: Фондация Д-р Стамен Григоров


Конференция ESPO 2013

ESPO 2013

30.05.2013 - 31.05.2013

Златни пясъци
клиент: ДП Пристанищна инфраструктура


 

2023 »