« 1992

Календар

Семинар на тема: „Обсъждане на проекти на указания на Европейската комисия, представени на Техническата среща на Одитните органи на 4 юни 2013 г. в Брюксел”

Семинар на ОСЕС

11.07.2013 - 13.07.2013

Хотел Белчин Гардън
клиент: ИА ОСЕС


 

2023 »