« 1992

Календар

Курсове за експертно ниво по ехокардиография - Модул III

Курсове за експертно ниво по ехокардиография - Модул III

14.09.2013 - 15.09.2013

София
клиент: ДКБ и Работна група по ехокардиография


IX Национална конференция по паразитология с международно участие

IX Национална конференция по паразитология

18.09.2013 - 21.09.2013

Парк хотел Империал, Пловдив
клиент: Българско паразитологично дружество


Учебно посещение в Ниш в рамките на проекта ЕКО МЛЯКО

Учебно посещение в Ниш

19.09.2013 - 21.09.2013

Ниш, Сърбия
клиент: Фондация Д-р Стамен Григоров


Научна конференция на EUROCleftNet Затваряне на цикъла: споделени възможности за справяне с предизвикателствата при орофациалните цепнатини

Научна конференция на EUROCleftNet

25.09.2013 - 27.09.2013

Пловдив
клиент: АЛА - Асоциация на пациенти с лицеви аномалии и техните родители


Симпозиум по Остър коронарен синдром

Симпозиум по Остър коронарен синдром

27.09.2013 - 29.09.2013

Новотел Пловдив
клиент: Дружество на кардиолозите в България и Работна група по ОКС


 

2023 »