« 1992

Календар

Зимно училище за специализанти по кардиология

Зимно училище за специализанти по кардиология

20.03.2014 - 23.03.2014

Банско
клиент: Дружество на кардиолозите в България


Кръгла маса “Толерантност, уважение, разбиране и равенство на работното място”

Кръгла маса по проект на МТСП

20.03.2014 - 21.03.2014

Сандански
клиент: МТСП


Кръгла маса “Толерантност, уважение, разбиране и равенство на работното място”

Кръгла маса по проект на МТСП

25.03.2014 - 26.03.2014

Бургас
клиент: МТСП


 

2023 »