« 1992

Календар

Заключителна конференция по проект От теб зависи: Изхвърли дискриминацията от употреба

Заключителна конференция по проект на МТСП

13.05.2014 - 14.05.2014

София
клиент: МТСП


1-ва LRQA конференция на мениджърите на системи за управление

1-ва LRQA конференция

15.05.2014 - 16.05.2014

София
клиент: LRQA


Академия Ендокринология

Академия Ендокринология, Ехографски обучителен курс

16.05.2014 - 18.05.2014

к.к. Слънчев ден
клиент: Българско дружество по ендокринология


Научен симпозиум Превенция на сърдечно-съдовите заболявания

Научен симпозиум Превенция на сърдечно-съдовите заболявания

16.05.2014 - 18.05.2014

Албена
клиент: Дружество на кардиолозите в България


Европейски конгрес по затлъстяване (ECO 2014)

Европейски конгрес по затлъстяване

28.05.2014 - 31.05.2014

Национален дворец на културата, София
клиент: БАСОРД и Мирта медикус


 

2023 »