« 1992

Календар

Международна конференция Приобщаващо образование – образованието на 21 век

Международна конференция Приобщаващо образование – образованието на 21 век

13.12.2014 - 13.12.2014

Софийски университет Св. Климент Охридски
клиент: Център за приобщаващо образование


 

2023 »