« 1992

Календар

Международна научна конференция „Горското стопанство – мост към бъдещето” и VII годишна среща на Конференцията на деканите и директорите на европейските факултети и колежи по горско стопанство

International Scientific Conference Forestry: Bridge to the Future

06.05.2015 - 09.05.2015

София
клиент: Лесотехнически университет и Факултeт по Горско стопанство


Училище за антиагреганти и антикоагуланти

Училище за антиагреганти и антикоагуланти

09.05.2015 - 10.05.2015

Интер Експо Център, София
клиент: Дружество на кардиолозите в България


 

2023 »