« 1992

Календар

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - В ПОДКРЕПА НА РОМСКИ ЖЕНИ И ДЕЦА ЗА ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - В ПОДКРЕПА НА РОМСКИ ЖЕНИ И ДЕЦА ЗА ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ

01.12.2016 - 02.12.2016

парк-хотел Витоша
клиент: Сдружение Асоциация Ная


 

2023 »