« 1992

Календар

Десети балкански конгрес по микробиология - МИКРОБИОЛОГИЯ БАЛКАНИКА 2017

10th Balkan Congress of Microbiology - Microbiologia Balkanica 2017

16.11.2017 - 18.11.2017

Парк Хотел Москва, София
клиент: Институт по микробиология


младежки форум VOICE IT

младежки форум VOICE IT

20.11.2017 - 20.11.2017

Ларгото, София
клиент: Национална мрежа за децата


Нови тенденции за съхранение и конверсия на енергия от ВЕИ - от материали до системи

Нови тенденции за съхранение и конверсия на енергия от ВЕИ - от материали до системи

26.11.2017 - 28.11.2017

гр. Хисаря
клиент: ИЕЕС, БАН


70 години Институт за държавата и правото

70 години Институт за държавата и правото

28.11.2017 -

БАН
клиент: Институт за държавата и правото, БАН


 

2023 »