проведени събития

Проведени събития

 <  1 2

Национална среща на тема „Програми за гражданско образование и финансова грамотност, в контекста на ЗПУО и директивите за образование на ЕС

Национална среща на тема „Програми за гражданско образование и финансова грамотност, в контекста на

12.05.2017 -

хотел Рила, гр. София
клиент: Асоциация ИНТЕГРА


 <  1 2
предстоящи събития Вижте календара с отминали събития