проведени събития

Проведени събития

 <  1 2 3

Първа международна конференция по био-антиоксиданти

First International Conference on Bio-antioxidants

25.06.2017 - 29.06.2017

БАН, Централно управление
клиент: Институт по органична химия с център за фитохимия , БАН


 <  1 2 3
предстоящи събития Вижте календара с отминали събития