проведени събития

Предстоящи събития

Първа международна конференция по био-антиоксиданти

First International Conference on Bio-antioxidants

25.06.2017 - 29.06.2017

БАН, Централно управление
клиент: Институт по органична химия с център за фитохимия , БАН


XXVII Конференция на страните по Дунава за хидроложка прогноза

XXVII Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting & Hydrological Bases of Water

26.09.2017 - 28.09.2017

хотел Лилия, к.к. Златни Пясъци
клиент: Българска академия на науките


предстоящи събития Вижте календара с отминали събития