22 Декември,
2020

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент

ПРОЕКТ и ГЛАВНА ЦЕЛ: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Договор № BG16RFOP002-2.092-0784-C01
пълен текст