Предишна новина
 
 
22 Декември,
2020

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент

ПРОЕКТ и ГЛАВНА ЦЕЛ: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Договор № BG16RFOP002-2.092-0784-C01
Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма

БЕНЕФИЦИЕНТ: МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ ООД

ОБЩА СТОЙНОСТ: 13 191,39 лв.
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 11 212,68 лв.
НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 1 978,71 лв.

НАЧАЛО: 21 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
КРАЙ: 21 МАРТ 2021 Г.