Милена Виденова

Милена Виденова

Експерт конгресна дейност

Изглежда прекрасно и в делови и в ориенталски костюм.
Май повече я предпочитаме във втория.
Чертае амбициозни планове за бъдещето и се справя смело с настоящето.

Визитка

Милена Виденова Милена Виденова
Международни прояви ООД
Експерт конгресна дейност
Христо Белчев 18
София, София град1000 България
+359 2980 73 16
Добавете визитката към Вашите контакти