предходно събитие

11-ти Международен симпозиум по хетерогенен катализ

06.09.2015 - 09.09.2015

в.к. Ривиера, Варна, България
клиент: Институт по катализ - БАН и Български каталитичен клуб

Основна цел на симпозиума е да предостави възможност на учените да се срещнат и обменят опит в най-новите постижения в областта на катализа и най-вече в хетерогенния катализ, свързани с иновативни и съвременни теми, с акцент върху връзката им с ежедневния живот.

За регистрация, моля посетете: www.cim-events.com

За допълнителна информация, моля посетете: 11symp.ic.bas.bg

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.