предходно събитие

Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции

23.01.2015 - 24.01.2015

София, Токуда болница
клиент: Българско дружество по интервенционална кардиология

Третото издание на Български бифуркационен курс, който се проведе през 2014 г. бе фокусирано върху училището за специализанти на основата на случаите на живо. Програмата обхващаше целия спектър на интервенционалното лечение, а именно техническите тънкости при бифуркациите, хроничните оклузии, ЛКА, коронарна физиология и много други.

След три успешни събития е планирана още по-интересна програма за Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции през 2015 г. Четвъртото издание се отличава със следното: първият ден е посветен на патофизиологията и стратегиите на лечение чрез бифуркационни перкутанни коронарни интервенции. За втория ден e предвидeн цялостен преглед на мултисъдовите перкутанни коронарни интервенции, включително ротаблационни техники, новите DES и DEB технологии.

Програмата e изградена върху дискусии на случаите на живо, тъй като стремежът на курса е да бъде максимално практичен.

Освен, че курсът дава цялостна представа за бъдещето на комплексните интервенции, предоставя чудесна възможност за среща с доказани български и чуждестранни специалисти.

3
4
5
6
7
8
9
10
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

1

Guy Heyndrickx
Guy Heyndrickx
26. 01. 2015

Thank you for all your help and dedication.

Kind regards!

2

Louis Samuels, MD
Louis Samuels, MD
27. 01. 2015

I want to thank You and the organizing committee. I hope the audience found my presentation worthwhile. It was not exactly the topic of the meeting, but I hope it stimulated some interest in the collaboration between cardiology and cardiac surgery for complex cases. Please express my gratitude to everyone. I hope to have the opportunity to visit again.  Bulgaria is a wonderful country, Sofia is an extremely interesting city, and the people are most hospitable. By the way, I like the food too. All the best to you and everyone.

3

Prof  I  Sheiban
Prof  I  Sheiban
29. 01. 2015

Thank you very much for your kind email and for the kind assistance and hospitality.  It was pleasure for me to join this meeting again and hope to keep this cooperation in the future as well.

4

Sandeep  K  Patil
Sandeep  K  Patil
17. 02. 2015

Greetings from Meril Life Sciences Ltd India.

Thank you very much for your assistance and hard work for making the BBC programme successful.  Also thank you for the hospitality shown during the entire programme.

Looking forward to work with you in near future.

Commenting is not available in this weblog entry.