предходно събитие

Български бифуркационен курс 2014

17.01.2014 - 18.01.2014

Новотел София
клиент: Българско дружество по интервенционална кардиология

Вторият български бифуркационен курс, който се проведе през януари 2013 г., даде възможност да се разгледат най-актуалните технически нововъведения, които усъвършенстват всекидневната интервенционална практика. Проведоха се практически занятия със специално изработени бифуркационни модели в реален размер, под ръководството на опитни специалисти в интервенционалното лечение на бифуркационните стенози. Курсът не би имал тази висока научна и практическа стойност без усилията и ентусиазма на изтъкнати лектори от страната и чужбина.

В резултат на високия интерес и успеха на събитието, се взе решение Българският бифуркационен курс да се превърне в ежегоден.

Целта на бифуркационния курс през 2014 г. бе да организира училище за специализанти по интервенционална кардиология, базирано на случаи на живо. Идеята бе да се разшири програмата на курса  – да се обхванат техническите тънкости при бифуркациите, хроничните оклузии, ЛКА, коронарна физиология и много други.  Също така да се акцентира върху най-новите съвременни технологии, които ще променят концепцията и подхода към пациентите. Водещи експерти от България и чужбина представиха новите разработки в сферата и тяхната роля при диагностиката, терапията и качеството на живот на пациентите.

Курсът осигури задълбочен преглед на това как лечението на бифуркациите се практикува по света.       

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

 


Благодаря Ви за коментара!
Ще бъде публикуван след одобрение от администратор.