предходно събитие

Честване на 20 години от приемането на Директивата за хабитатите

06.06.2012 - 06.06.2012

Местност Бяла река, Калофер
клиент: Министерство на околната среда и водите

Честването се организира от Главна дирекция „Околна среда” към Европейската комисия и Министерство на околната среда и водите в рамките на общоевропейска инициатива за отбелязване на 20-годишнината от създаването на Натура 2000 и LIFE с поредица от подобни събития на територията на цяла Европа. Във всяка държава целта е гражданите да видят отблизо зоните на Натура 2000 и да се запознаят със защитените растителни и животински видове в съответния регион.
Официални гости са вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова, генералният директор на ГД „Околна среда” към ЕК Карл Фалкенберг и началникът на отдел „Натура 2000” в ЕК Щефан Лайнер. Присъстват областните управители на София област и Ловеч, народни представители, кметове на населени места на територията на парка, експерти, представители на неправителствени организации и местни общности.
Министър Нона Караджова и Карл Фалкенберг откриват екопътека „Бяла река”, реновирана по проект на Оперативна програма ”Околна среда”. Представени са добри практики при управление на мрежата Натура 2000, както и резултати от успешно реализирани проекти, финансирани от ЕК по LIFE и ОП «Околна среда».

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.