предходно събитие

Четвърто заседание на работна група за разработване на оперативна програма за околна среда за периода 2014-2020 г.

13.03.2013 - 13.03.2013

Хотел София Принцес
клиент: МОСВ

Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.” е разработена от специално създадена за целта работна група (РГ) в периода 2005 - 2006 г. Членове на РГ са представители на всички заинтересовани страни – централна, местна и областна администрация, бизнеса, неправителствени екологични организации, научни организации, организации на синдикатите и др.

3
4
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.