предходно събитие

Конференция "Болнични услуги и подходи в общността в модерната психиатрична помощ”

10.12.2010 - 11.12.2010

София, хотел Даунтаун
клиент: Национален център по опазване на общественото здраве

Конференцията бе организирана от Центъра за сътрудничество със СЗО в областта на психичното здраве към Националния център за опазване на общественото здраве (НЦООЗ) със спомоществователството на Националния офис на Световната здравна организация (СЗО).

В конференцията взеха участие представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, мениджъри на заведения предоставящи психично-здравни и социални услуги на хора с тежка психична болест – Държавни психиатрични болници, Центрове за психично здраве, Дневни центрове за възрастни с увреждания (такива, които работят с хора с психична болест) и Защитени жилища.

Основните теми на конференцията бяха:

1. Предвид глобалните промени и предизвикателства в модерната психиатрия да се предизвика дискусия с болничните мениджъри и административни ръководители по различните аспекти на процеса на деинституционализация и алтернативните услуги в общността. Целта бе да се намери консенсус за процеса на деинституционализация и да се потърси подкрепа за реформата.

2. Анализ на необходимостта от създаване и въвеждане на Информационна система за извънболнично и болнично психиатрично обслужване и проследяване на движението на хората с психична болест през сложната система от услуги.

3. Обсъждане на интерсекторното сътрудничество в сферата на психично-здравното обслужване и особено в сферата на осъществяването на работещи отношения между структурите финансирани по линия на МЗ и на АСП.

По време на конференцията бяха представени доклади и обсъждания по темата за междусекторното сътрудничество като базисно условие за успешното въвеждане на психичноздравните услуги в общността.

Особен интерес предизвикаха дискусиите относно идеята за промени в политиката за психично здраве в близка перспектива. В дискусиите по темата участват широк кръг специалисти – психиатри, психолози и социални работници от лечебни заведения и структури за социални услуги от цялата страна.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.