предходно събитие

Европейски ден на предприемача (ЕДП)

26.09.2011 - 27.09.2011

София, Интер Експо Център София
клиент: Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Община София

Събитието се организира от Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Община София.
Тази година се проведе в рамките на Европейската седмица на малките и средни предприятия и бе под патронажа на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Министър Трайчо Трайков.

Европейският ден на предприемача даде възможност за среща на хората с предприемчив дух и иновативни идеи, представители на малкия и среден бизнес, на академичната общност – учени, студенти, докторанти, на браншовите организации, на неправителствения сектор и ангажираната държавна и местна администрация, за обсъждане на успешни модели и ефективни решения в осъществяване на иновативното развитие на страната ни и очертаване насоките за хармонизиране на предприемаческата дейност с европейските стандарти.

Програмата на ЕДП бе структурирана в 2 пленарни сесии, 18 сесии, еднодневен семинар, 3 сесии “работилници за предприемчивите”, делова игра “От бизнес идеята до бизнес модела” и 1 панел за “Въпроси и отговори”.
Основни лектори бяха представители на Европейската комисия, държавни ведомства и институции, неправителствени организации, бизнес асоциации и камари, органи на местната власт, университети и други организации, имащи отношение към иновативното развитие на малкия и среден бизнес и предприемачеството.

За повече информация: http://ede.uni-sofia.bg/ 

3
4
5
6
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.