предходно събитие

Информационен ден „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

17.03.2011 - 17.03.2011

София, хотел Дедеман Принцес
клиент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Общата цел на схема BG161PO001/1.1-12/2011 е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.
Конкретната цел на схемата е:
- да се подобри социалната инфраструктура в градските ареали, предоставяща услуги в общността на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и на децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД;
- да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД;
- да се подкрепи осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи с увреждания съгласно Националната карта на планираните резидентни грижи.

По време на информационния ден бяха представени практически съвети за подготовка на документацията за кандидатстване към конкретните бенефициенти от страна на Държавната агенция за закрила на детето.

3
4
5
6
7
8
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.