предходно събитие

IX Национална конференция по паразитология с международно участие

18.09.2013 - 21.09.2013

Парк хотел Империал, Пловдив
клиент: Българско паразитологично дружество

Конференцията бе добра възможност за споделяне на опит, обмяна на идеи, засилване на съществуващото сътрудничество и начало на нови инициативи в областта на паразитологията.
Тематични направления:
- морфология, систематика и еволюция на паразитите;
- екология на паразитите и паразитните съобщества;
- биохимия и молекулярна биология на паразитите;
- патогенеза, диагностика и терапия на патогенозите;
- епидемиология, профилактика и борба с паразитозите;
- растителни нематоди.

3
4
5
6
7
8
9
10
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.