предходно събитие

Заключителна конференция по проект "Социална услуга за качествен живот-фаза 2"

23.03.2011 - 24.03.2011

София, хотел Родина
клиент: Агенция за социално подпомагане

На събитието присъстваше заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Валентина Симеонова.
Схемата даде възможност за подобряване и усъвършенстване на услугата „Личен асистент”, предоставяна в общността за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си, както и да се предостави алтернативен избор за професионално развитие на семейства (със специален фокус върху жените), в които има лице с трайно увреждане и/ или тежко болно лице.
Социалната услуга “Личен асистент” бе предоставяна на потребителите от безработни лица, търсещи работа; от хора, желаещи да работят допълнително; членове на семействата на лица с трайни увреждания.
По Проекта бяха приети заявленията на 23 472 деца и лица с увреждания. От 01.03.2010 г. до 28.02.2011 г. социалната услуга „Личен асистент” е предоставяна на 7 900 деца и лица с увреждания. Броят на самотно живеещи лица, получили грижа в домашна среда, е 2 980. Беше осигурена заетост на общо 8 300 лични асистенти, включително 6 630 асистенти извън рамките на семействата на лицата с увреждания.
Изпълнението на дейностите по Проекта създаде реални условия за повишаване качеството на живот на самотно живеещи възрастни хора, деца и възрастни с различни заболявания, нуждаещи се от постоянна грижа, в невъзможност да се обслужват сами и да организират самостоятелно бита си.
Нов момент в реализацията на втората фаза е супервизията с личните асистенти, която дейност даде възможност за конфиденциално споделяне и разрешаване на възникнали проблеми между потребители и лични асистенти. В супервизията са участвали общо 3 200 лични асистенти.
В изпълнението на дейностите по проекта се включиха 2 200 служители от дирекции „Социално подпомагане” на територията на страната.
На конференцията техни представители представиха своя опит, а лични асистенти по проекта и потребители на услугата откровено споделиха своите лични истории, като се обединиха около тезата, че благодарение на този проект са получили огромна подкрепа.

3
4
5
6
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.