предходно събитие

Заключителна национална конференция "Да учим Европа чрез дейност"

23.11.2012 - 24.11.2012

София, Хотел Банкя палас
клиент: Софийски университет, Катедра Европеистика

Проектът е разработен от Катедра „Европеистика” към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, в парньорство с Националната асоциация на българските европейските клубове.
Основната цел на проекта е да изработи подходящи интерактивни методи и техники, с които да улесни изучаването на въпросите на Европейския съюз в учебния план и в извънкласните форми като стимулира активното участие на учениците. За тази цел се разработва помагало, съдържащо актуална информация за Европейския съюз, както и методология за организиране на симулационни игри относно вземането на решения в Европейския съюз, визуализация, атрактивни презентации, ролеви игри, дискусии и т.н.
Проектът се развива около следните групи дейности:
1. Разработване и публикуване на помагало „Аз съм гражданин на Европейския съюз”;
2. Обучаване на учителите как да прилагат новата методология на помагалото;
3. Национално състезание за ученици по европейски въпроси;
4. Заключителна конференция.
Очакваният положителен ефект от реазлизацията на проекта се изразява в подобряване на преподаването на въпросите на европейската интеграция в България чрез засилване на връзките между средните училища и университетите.
http://bg-eu.eu/

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.