предходно събитие

19 годишна конференция ESDAR и среща на EU-AI Vets

16.09.2015 - 19.09.2015

Албена
клиент: ESDAR

Конференцията ESDAR ще акцентира върху иновативните изследователски процеси в областта на възпроизвеждане на домашни и диви животни. По време на събитието, експерти от цял свят ще споделят своите постижения в областта на репродуктивната биология и биотехнологии, което е в допълнение към традиционната ветеринарна медицина, физиология и патология на репродукцията на животните.

По време на конференцията ESDAR ще бъдат представени новостите при изпълнението на репродуктивни биотехнологии за съхраняване на генетичните ресурси на Балканите, под формата на специални семинари, организирани от Балканската мрежа за биотехнологии при възпроизвеждането на животните.

Конференцията ESDAR ще даде нов поглед за бъдещето на репродуктивното изследвания, по-специално неговите клинични аспекти, биотехнологиите и физиология на репродукцията.

Основни теми:
- Иновативни подходи за контролиране на размножаването при кучета
- Хранителни стратегии за подобряване на възпроизвеждане
- Новоидентифицирани гени, контролиращи репродуктивни черти между различните животински видове
- Изпълнение на репродуктивни биотехнологии за съхраняване на генетичните ресурси на Балканите

Важни срокове:
- Краен срок за подаване на резюмета: 2 март 2015
- Краен срок за ползване на намалена регистрация: 1 май 2015

Актуална и подробна информация за събитието можете да получите на страницата на ESDAR.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.