предходно събитие

Международна конференция на Конституционен съд на РБ по повод 20 годишнината на КС

29.07.2011 - 30.07.2011

София, резиденция Бояна
клиент: Конституционен съд на РБ

Конференцията бе на тема: „Класически и съвременни тенденции в развитието на конституционния контрол”, по повод 20-та годишнина от учредяването на Конституционния съд на РБ .
Участваха гости от национални конституционни юрисдикции, представители на Комисия „Венеция” на Съвета на Европа и съдии от Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека.

В дискусиите по докладите се обсъдиха теоретическите основи и практическите предизвикателства пред конституционния контрол и националната практика в конституционното правораздаване. Бяха обменени становища и опит от различните практики на конституционните съдилища, което допринася за укрепване дейността им като гарант за принципа на господството на правото, правовата държава, върховенството на конституциите и защитата на основните човешки права.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.