предходно събитие

Конференция "Ролята на жените в сигурността и отбраната"

09.07.2012 - 11.07.2012

София
клиент: Министерство на отбраната

Конференцията “Ролята на жените в сигурността и отбраната: използване на човешкия потенциал в процеса на изграждане на способности” е първата конференция от международния проект “Ролята на жените в сигурността и отбраната”. Целта и бе да създаде форум за провеждане и засилване на стратегическия диалог на високо равнище по тази тема и да активизира процес на систематична работа за изменение на политиките и културата на военните и цивилни институции, работещи в сферата на отбраната и сигурността.

Конференцията даде тласък за формулиране на политики, осигуряващи по-добра интеграция и пълноценно използване на човешкия потенциал в процеса на изграждане на способности. В този смисъл конференцията изигра ключова роля при формирането на адекватни политики и препоръки, базирани на добри практики, както и за осигуряване на приложими резултати при изпълнение на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН сред страните-членки на НАТО и Партньорите за мир. Последващи семинари, обучение, интерактивен интернет модул, мобилни екипи за обучение и други механизми и инструменти бяха очертани и обсъдени за по-нататъшно консолидиране и изпълнение на зададените цели, с оглед на засилване приноса на жените към сигурността както във военния, така и в гражданския сектор.

За повече информация:
http://flsd.mod.bg/sofiaconferencebg.php

3
4
1

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.