предходно събитие

Кръгла маса на Държавна комисия по хазарта

22.02.2013 - 22.02.2013

Хотел Централ Форум
клиент: Държавна комисия по хазарта

Кръглата маса представи разработената Единна информационна система, публични регистри и нови електронни административни услуги по проект “Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление”.
В дискусията участваха служителите на Държавната комисия по хазарта, представители на гражданите, бизнеса, данъчната администрация. Изпълнителите по проекта представиха междинните резултати от разработването на дългосрочна стратегия за развитие на Държавната комисия по хазарта и качеството на административно обслужване.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития

 


Благодаря Ви за коментара!
Ще бъде публикуван след одобрение от администратор.