предходно събитие

Курсове за експертно ниво по ехокардиография - Модул I

20.04.2013 - 21.04.2013

София Принцес хотел
клиент: ДКБ и Работна група по ехокардиография

Тема на модула: Екпертна ехокардиографска оценка на систолна и диастолна функция

- Оценка на систолна функция. Какво 3 D ехоКг  може да ни добави ?
- Приложение на контраст за  по- добра количествена оценка на ЛК функция
- Strain * strain rate imaging - принципи и приложение
- Оценка на ДК – приложение на новите насоки.
- Диастолна сърдечна недостатъчност и ехоКг оценка- Физика и патофизиология на диастолната СН ,  ЕхоКг оценка .
- ASE/EAE Guidelines – за диастолна функция – приложение в клиничната практика
- Диастолен стрес – тест- защо, как и кога ?
- Оценка на ЛП размери и функция
- Оценка на ЛК функция при ИБС: пациентът с коронарна болест; ОМИ; оценка на ЛК ремоделиране и исхемичната митрална регургитация

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.