предходно събитие

Курсове за експертно ниво по ехокардиография - Модул II

01.06.2013 - 02.06.2013

София
клиент: ДКБ и Работна група по ехокардиография

Основна тема на модула: ЕхоКГ оценка – ТЕЕ  оценка  и поведение  и интервенционално лечение на клапни пороци–ролята на ехокардиографиста
- Предизвикателството – перкутанни клапи и митрални клипсове
- Аортна клапна болест и аортопатия
- Аортна клапна стеноза- оценка , ролята на 3D, стрес ехоКГ и другите технологии
- Специалната популация пациенти – асимптомна аортна стеноза и аортна стеноза с нисък градиент- кога да оперираме.
- Оценка на аортната регургитация и нови възможности. Време за интервенция.
- Нови възможности за  оценка на митрална регургитация – кога да се оперира 
- Новите препоръки за оценка на клапни болести – роля на ТЕЕ и 3DE.
- Забравените клапи- трикуспидална и пулмонална клапи- как да оценим.
- Ендокардит – кога да лекуваме , кога  да оперираме
- Оценка на клапни протези –аортна , митрална, трикуспидална и пулмонална- Какво ново в 2013 година
- Роля на 3D ТЕЕ в клиничната практика  при клапни пороци– кога и как да се прилага.
- ТЕЕ + ТТЕ при сърдечни маси  и оценка на емболизъм .
- ТЕЕ при остра и хронична аортна болест.

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.