предходно събитие

Курсове за експертно ниво по ехокардиография - Модул III

14.09.2013 - 15.09.2013

София
клиент: ДКБ и Работна група по ехокардиография

Основна тема на модула: Контрастна ехоКГ. Вродени пороци. Дясно сърце.

- Основи на контрастната ехоКГ
- Интергриране на контрастната ехоКГ в една лаборатория – принципи, безопасност на приложение
- Допълнителните ползи на контрастната ехоКГ  - извън  подобряване на  визуализацията на ендокарда
- Стрес – ехоКГ – диагностика, прогностична стойност и роля на контраста при стрес ехо КГ. (Роля на контрастната ехоКГ -  кардиомиопатии, структури и маси в кухините, оценка на микроваскуларната дисфунция.)
- Оценка на вътрекамерния кръвоток с контрастна ехоКГ
- Некоригирани вродени сърдечни пороци – какво трябва да знаем
- Оценка на пациенти  след коригиран ВСП
- Пулмонална артериална хипертония
- Оценка и функция на ДК. Роля на новите ехоКГ методики - 2D и 3D
- Спортно сърце или кардиомиопатия?
- ЕхоКГ и кардиомиопатии: констрикция –или парадоксална диастолна СН; хипертофична КМП – извън вътрекамерния градиент; какво ново при амилоидоза; дилатативна КМП

 

Коментари

следващо събитие Вижте календара с отминали събития
Commenting is not available in this weblog entry.